razrabotki

Интернет реклама на фирма „Перфект“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание

 1. Теоретичен обзор
 2. Увод
 3. Онлайн реклама
 4. Комуникационни възможности на интернет рекламата
 5. Предимства и недостатъци на интернет рекламата
 1. Интернет реклама на фирмата
 2. Реклама в Интернет
 3. Медиапланиране на фирма „Перфект“
 4. Разположение на кампанията
 5. Насърчаване на продажбите чрез други рекламни източници
 6. Предимства и недостатъци на онлайн рекламата на фирма „Перфект”
 7. Бъдещето на уеб-рекламата

III. Заключение      

Литература:

 1. Винсент, Л. „Легендарните марки“, изд.“Кръгозор“, С., 2002
 2. Джефкинс, Ф., „Реклама”, М., 2002
 3. Донгов, Д., „Българска рекламна енциклопедия”, Изд. Класика и стил, С., 2003
 4. Донгов, Д., „Рекламата каквато е”, Изд. Класика и стил, С.,2000
 5. Златева, Д. Комуникационна политика, Бл., 2016
 6. Каменов, К., „Увод в мениджмънта на рекламата”, изд. „Лаков прес”, с.89, С., 2000
 7. Катранджиев, Х., Медияпланиране на рекламната кампания. Университетско издателство “Стопанство”, София, 2006
 8. Кръстев, Св., Рекламата: понятие, правила, примери“, изд. „Сиела”, С., 2000
 9. Менчева, Л, и О. Лозанов, „Маркетингови комуникации”, изд. „Тракия” С., 2003
 10. Ценьов, В. „Психология на рекламата“, изд. „Изток-запад“, С., 2007