razrabotki

Истина и обоснованост в правораздаването. 3 вариант

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка (курсова работа)

Съдържание:

Титулна страница

Съдържание

Увод

Истина относно фактите

Обосноваване на истината

Научната истина и обосноваване в правораздаването

Доказване в правораздаването

Аргументиране в правораздаването

Заключение

Използвана литература:

  • Колев.Т. Истина, обоснованост, справедливост, С., 2011
  • Колев.Т. Доказване в правораздаването, С., 2012
  • Колев.Т. Аргументиране в правораздаването, С., 2012
  • Колев.Т. Теория на правото, С., 2015