razrabotki

Истина и справедливост в правораздаването

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

1 страници - разработка

Съдържание:

I.Увод

  1. Изложение
  2. Същност на проблемът за истината и справедливостта
  3. Справедливостта в субективен и в обективен смисъл
  4. Концепцията за формалната справедливост в англосаксонската доктрина и съдебна практика
  5. Формална и неформална справедливост
  6. Решение на въпроса истина-справедливост
  7. Правилност-истина

III. Заключение

Използвана литература:

1.Колев, Т., Истина, обоснованост, справедливост, първо издание, изд. „Свети Климент Охридски”, С. 2011.

2. Левинас, Е., Тоталност и безкрайност, превод от френски език Мария Димитрова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Център ACCS, 2000.

3.Рансон, Г., Изкуството да се раздава правосъдие. Превод от оригинала Т. Цаков, съдия. Книгоиздателство „Т. Фичев”, 1930.

4. Perelman, C. Ethique et droit. Commumaute Francaise de Belgique, Bruxelles, 1990 by Editions de I’ Universite de BruxeIIes.