razrabotki

Истина и справедливост в правораздаването. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Конфликтът и правния спор
  3. Истина относно фактите
  4. Научната истина и обосноваване в правораздаването
  5. Истината, обоснованост и дискреционна власт на съдията
  6. Заключение

Използвана литература:

  1. Колев, Тенчо. Теория на правораздавателната дейност: том 1 История на правораздавателната дейност от Античността до предмодерната епоха, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010 г.
  2. Колев, Тенчо. Теория на правораздавателната дейност: том 2 Истина, обоснованост, справедливост, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2011 г.
  3. Колев, Тенчо. Теория на правораздавателната дейност: том 6 Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2013 г.
  4. Руменчев, В. Реторически класификации, 1994 г., София