Razrabotki

Исторически преглед на музикалното обучение в българската образователна система

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Музикално-теоретичните и методически възгледи на първите музикално-педагогически дейци за развитие на музикалния слух в българското училище през периода 1878-1903 година
 3. Исторически аспекти и възпитателна роля на неформалното музикално образование в България


Литература:

 1. Атанасова, А. Развитие на музикалните способности в ранното детство. Благоевград, 1988
 2. Гайтанджиев, Г. С. Възпитателният идеал и педагогическата реалност (или за противоречието между целите на музикалното образование и свободната личност). С., 1992.
 3. Витанова, Л., Г. Гайтанджиев. Музикалното възпитание в българското училище. София, 1975.
 4. Жирякова, П. Извънкласната и извънучилищна дейност: идеите на обновяването, обновяването на идеите. –В: Педагогика, 1995, № 12
 5. Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното училище. София, 2000.
 6. Настева, Л. Концепцията на Рачко М. Рачев за пеенето като средство за развитие на музикалните способности. Съюз на учените – Стара Загора, том 5, Ст. Загора. 2001.
 7. A moll (1898): Няколко думи по методиката на пението. Училищен преглед, г. ІІІ, т. І.
 8. A moll (1898): Пението в нашите училища. сп. Учител, кн. 10, г. V.