Razrabotki

КАЗУС на конфликт. Алгоритъм

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Изложение на казуса

 1. Има ли конфликт?
 2. Конфликт или конфликтна ситуация?
 3. Причини за конфликта?
 4. Зона на разногласия, предмет и обект на конфликта.
 5. Страни в конфликта
 • Основни участници: Страна А и страна Б
 • Структури и субекти подкрепящи страна А и страна Б
 • Странични наблюдатели
 • Микро-и макросреда на конфликта.
 1. Динамика на конфликта
 • Етапи и фази на конфликта:
 • I предконфликтен етап (2 фази)
 • II явен етап на конфликта (3 фази)
 • III следконфликтен етап на конфликта (2 фази)
 1. Стратегии на поведение на участниците в конфликта.
 2. Изводи