Razrabotki

Казус по интерктуктурно обучение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Реализиране на процесите на интеркултурно обучение
  2. Казус за изнтеркултурно обучение и възпитание

Използвана литература:

  • Ганева, З. Етнически предразсъдъци в детска възраст и възможности за тяхното преодоляване. В: Предразсъдъци и образование. С., 2008.
  • Димитров, Ив. Психологически и образователни измерения на мултикултурализма в детско-юношеската възраст. Стратегии на образователната и научната политика, специален брой. 2002.
  • Колева, М. Стратегии за приобщаване на ромското дете към училищната среда В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Бл-д, 2009.
  • Колева, Хр. Педагогически казус от собствената практика. Подготвен като задача за курса „Интеркултурна компетентност", ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски“. СДК в рамките на проект „Усвояване на механизми за работа с деца и ученици от ромски произход в мултикултурна среда-за детски и начални учители, медиатори и администратори", финансиран от Ромски образователен фонд. Будапеща, 2007.
  • Чавдарова-Костова, С. Педагогическите възможности за преодоляване на негативни предразсъдъци - един казус от практиката. - Дром Дромендар, 2008, бр. 1.