razrabotki

Как влияят технологиите на човека /децата/

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

7 страници - разработка /ЕСЕ/

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Теза
  3. Аргументи
  4. Изводи
  5. Заключение

Литература

  • Балева В. и колектив; „Стокова политика”   Университетско издателство “Стопанство” 2013
  • Бонева, Е., Н. Цанков, И. Дамянов Информационни технологии, Учебно помагало, Благоевград, 2008.
  • Доганов Д. и колектив; . “Интегрирани маркетингови комуникации”    Университетско издателство “Стопанство” 2008
  • Класова С. и колектив; „Маркетинг“,  Университетско издателство “Стопанство” 2012.