Razrabotki

Календарни и семейни обредности на Пиринския край

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 31 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. II. Българските народни традиции в Пиринския край- носители на мъдрост и вдъхновение
 3. Българските традиции и обичаи в Пиринския край
 4. Класификация на празниците и обредите в Пиринския край
 5. Семейно - битови празници
 6. Календарни празници и обичаи
 7. Обществено - политически празници

    Използвана литература

 • Арнаудов, М. Българските празнични обичаи, С., 1918
 • Арнаудов, М. Годишни обредни песни, С, 1969
 • Благоев, Д. Избрани произведения в два тома, С., 1980
 • Вакарелски, Хр. Етнография на България, С., 1977
 • Василева, М. Етнография на България, С., 1985
 • Василева, М. Коледа и сурва. Български празници и обичаи, С., 1980
 • Велев, Г., Български народен календар“, С., 2003
 • Динчев, К. Българският фолклор в локално - регионалното му разнообразие, С., 1999
 • Дражева, Р. Пирински край, С., 1980
 • Дяков, Т., „Народният календар. Празници и вярвания на българите“, с., 2003
 • Етнографски проучвания на Югозападна България. Издателство БАН, София, 1980
 • Мизов, Н. Празници, обреди и ритуали, С., 1980
 • Основни насоки за развитие на празнично-обредната система. Пирински край, С.,1980
 • Попов, Ат. Празници по местоживеене, С., 1983
 • Хаджийски, Ив. Бит и душевност на нашия народ, С., 1945
 • Шапкарев, К., Сборник от български народни умотворения, С., 1968