razrabotki

Кариерна диагностика. Професионална диагностика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 12 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Осъществяване на кариерна диагностика
  3. Професионална диагностика и пригодност

Литература:

1. Василев, Д., Я. Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. София, 2003.

  1. Данаилова, И. Професионалното ориентиране и ефективността на човешките ресурси. Со­фия, 2009.
  2. Ертелт, Б., У. Шулц. Консултиране в образованието и професията. София, 2002.
  3. Искрев, Д. Основи на професионалното ориентиране. Благоевград, 2000.
  4. Концепции и практики за кариерно развитие. Изд. „Арти”, 2010.
  5. Мерджанова, Я. Наръчник по професионално консултиране. София, 2001.
  6. Стаменкова, Н. Професионална психодиагностика. ВСУ, 2005.
  7. Тасевска, Д. Практикум по психологическо консултиране в училище. Велико Търново, 2008.