razrabotki

Кариерно планиране в учебна фирма за производство на мебели „Бигълс“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - проект

Съдържание

 1. Проучване на пазара
 2. Избор на предмет на дейност на фирмата
 3. Избор на правна форма
 4. Учредително събрание. Избор на управител
 5. Подготовка на документите за регистрация
 6. Ресурсно осигуряване на фирмата
 7. Длъжностни характеристики, набиране на персонал
 8. Набиране на персонал. Обява за свободни работни места. Интервю
 9. Назначаване на работа. Трудов договор
 10. Запознаване с Правилника за вътрешния ред
 11. Производство на стоки и услуги
 12. Отчитане на финансовия резултат, печалба и рентабилност