razrabotki

Касационното производство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Проверка на съдебните актове
  3. Гаранции за съдебна защита
  4. Същност на касационното производство
  5. Заключение
  6. Използвана литература

ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ

КАЗУС

 Литература

  1. Ат. Иванов - Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, 2012 г.
  2. Л. Корнезов - Гражданско съдопроизводство, т. Първи, 2009 г.
  3. Ат. Иванов – АВТОРЕФЕРАТ на тема Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, 2011г.
  4. Конституция на Република България – КРБ
  5. Граждански процесуален кодекс – ГПК