razrabotki

Качествени методи в педагогическото изследване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Използвана литература:

  1. Бижков. Г., Методология и методи на педагогическите изследвания. Издателство „Аскони-Издат“, София, 1995
  2. Бижков, Г., В. В. Краевски. Методология и методи на педагогическите изследвания. С., 2002.
  3. Иванов, И., Педагогическа диагностика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2006
  4. Костов, К., Научно изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014
  5. Попкочев, Тр., Социалнопедагогическа диагностика. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015