Razrabotki

Качествени методи на изследване в социалната работа

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

  1. Същност на качествените изследвания
  1. Предмет на качествените изследвания
  1. Основни характеристики на качествените изследвания в социалната работа
  1. Заключение

 

Използвана литература:

  1. Бижков. Г., Методология и методи на педагогическите изследвания. Издателство „Аскони-Издат“, София, 1995
  2. Бижков, Г., В. В. Краевски. Методология и методи на педагогическите изследвания. С., 2002.
  3. Гъркова, Б. Емпирични изследвания в образованието и социалната работа. Издателство „Изток-Запад“, С., 2010.
  4. Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска. Качествени методи в социалните науки. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2008.