Razrabotki

Качествено изследване: Битова престъпност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Качествено изследване - 15 страници

Съдържание:

 1. Тема на качественото изследване
 2. Цел на качественото изследването
 3. Качествен метод на изследване
 4. С кого ще се проведе изследването
 5. Актуалност на изследването
 6. Дълбочинно интервю
 1. Анализ
 1. Библиография:
 • Наумова, С., Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. С., БАН. 2012.
 • Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи. Юридически свят, 2000, №1.
 • Наумова, С., Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание. - Правна мисъл, 2011, №1, с.71-95.
 • Станков, Б., Личност и престъпно поведение, С., 2012 г.