Razrabotki

Качествено изследване: Ефективност на работата на съдебната система в България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Качествено изследване - 15 страници

Съдържание:

 1. Тема на качественото изследване
 2. Цел на качественото изследването
 3. Качествен метод на изследване
 4. С кого ще се проведе изследването
 5. Актуалност на изследването
 6. Провеждане на дълбочинно интервю
 7. Анализ
 8. Библиография:
 • Гирчинова, Г., Текстове//capital.bg
 • Калпакчиев, К. Подходи за измерване и регулиране на натовареността на съдиите. В: Сп. Общество и право, бр. 1, 2015
 • Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи. Юридически свят, 2000, №1.
 • Петров, Д., Правен свят//e-justice. europa. eu
 • Пенев, П. Съдебната власт в България 1989- 2014г. С., 2014,
 • Съдебната власт: независима и отговорна. Показатели за ефективност на съдебната система