Razrabotki

Качествено изследване: Корупция в полицията

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Качествено изследване - 13 страници

Съдържание:

 1. Тема на качественото изследване
 2. Цел на качественото изследването
 3. Качествен метод на изследване
 4. С кого ще се проведе изследването
 5. Актуалност на изследването
 6. Подготовка за интервюто
 7. Отговори на въпросите от интервюто
 8. Анализ
 9. Библиография
 10. Библиография
 • Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2015.
 • Наумова, С., Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. С., БАН. 2012.
 • Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи. Юридически свят, 2000, №1.
 • Станков, Б., Личност и престъпно поведение, С., 2012 г.