Razrabotki

Качествено изследване: Насилието в семейството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - качествено изследване

Съдържание:

 1. Насилие в семейството
 2. Анализ на случай
 3. Качественото изследване
 4. Цел на качественото изследването
 5. Качествен метод на изследване
 6. С кого ще се проведе изследването
 7. Актуалност на изследването
 8. Дълбочинно интервю
 9. Анализ
 10. Заключение
 11. Библиография:
 12. Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 13. Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 14. Воденичаров, П. 2002: Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград
 15. Златанова, В. 2001: Домашното насилие. София: Унипрес ЕООД
 16. Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 17. Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56