Razrabotki

Качество на висшето образование

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

 

  1. Увод
  2. Качество на висшето образование в България
  3. Заключение

       

            Използвана литература

  • Бояджиева, П. Г. Димитров. 2004. Стратегия за развитие на висшето образование в България.

httn://rectorsbg.zavas.org/documents/Strategvza VO.doc (посетен на 27.04,2012 г.).;

  • Вуцова, Ал., Арабаджиева, М. Качество на висшето образование в България в контекста на Европейското пространство за висше образование – проблеми и възможни решения//Сп. Стратегии на образователната политика, №4/2016.
  • Христов, Хр., Христова, М. Фактори за качеството на висшето образование в конкурентна среда, Девета международна научна конференция ,,Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2012", Международно висше бизнес училище, 22 - 23 юни 2012 г.
  • Национална агенция за оценяване и акредитация, http://www.neaa.government.

bg/, последно посетен на 06.10.2014 год.

  • Е-обучението в информационното общество: технологии, модели, системи, достъпност и качество (ред. Г. Тотков), ISBN 978-954-423-651-9, българска, първо издание, Университетско издателство ‘Пасий Хилендарски’ – Пловдив, 2010 г.