razrabotki

Качество на законодателството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. УВОД
  2. ИЗЛОЖЕНИЕ  /Конституционното право има приоритет при разработването на проблемите на законодателството и неслучайно именно представителите на конституционноправната теория най често анализират тези проблеми. Тук обаче се поставя на пръв поглед един парадоксален въпрос - да, от чисто юридическа гледна точка конституцията е тази, която определя правните рамки на законодателния процес, но нима в самата конституция, която е акт на учредетелнита, а не на учредената власт не се преплитат идеи възгледи и правни технологии, които също така са въплъщение на един по - особен законодателен процес, в които не участват законодателните  sensu stristo, а най-великаният законодател - народът, които е и суверенът на властта................./. 
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Лекционен курс
  2. Колев, Т., „Теория на правотворческата дейност” – София 2007 г.
  3. Спасов, Б., „Съставяне на правните нормативни актове”
  4. Милкова, Д., „Юридическа техника” – София 2002 г.
  5. Софка Матеева „Обществено мнение и правно регулиране”
  6. В. Христова сп.”Правна мисъл” – 2004 № 4