Razrabotki

Качество на образованието

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Основни характеристики на учителската професия
  3. Системна структура
  4. Състояние на професионално-педагогическата подготовка на учителите
  5. Изводи и заключение

Използвана литература:

  • Андреев М., „Образование и общество“, Педагогическа социология, стр. 266, С., 2001.
  • Славин, Р. Педагогическа психология. София, Наука и изкуство, 2004.
  • Стефанова, М. Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Управление на средното образование, 2006.