Razrabotki

Качество на средното образование в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Качество на средното образование
  3. Нов закон за училищно образование
  4. Заключение
  5. Литература

 

Литература:

  • Алтернативи “Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията”, С., НИИО, 2012 г.
  • Иванов, Ив., „Теории за образованието“, Шумен, 2014
  • Програма „Учене през целия живот”
  • Закон за училищно образование
  • Министерство на образованието и науката