Razrabotki

Квотиране на продажбите – същност и роля

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Квотиране на продажбите

2.1. Бюджетиране

 1. Същност на личните продажби
 2. Продаване – същност и роля

Използвана литература:

 • Костова, С., И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд.”Тракия”,2002
 • Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.
 • Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.
 • Душнянов, обща теория на счетоводството, С., 2000
 • Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995
 • Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.
 • Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.
 • Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996
 • Класова, С., Иванов, П и колектив, Маркетинг, 2002
 • Мавалски, А., Търговски маркетинг
 • Willson, R., Strategic Cost Management, editor of Strategic Cost Management: Review of an Emerging Field, introduction, 2002.