Razrabotki

Класификация на движенията. Динамични характеристики

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Класификация на движенията
  3. Двигателното действие като система на движенията
  4. Биомеханика на двигателните качества – сила, бързина и издръжливост
  5. Общи критерии за биомеханична целесъобразност на движенията

Използвана литература: 

  • Аладжов, К., «Азбука на движенията в спорта», С., 2012
  • Русев, Р., «Кибернетика и управление на движенията в спорта», Издателство «Гера Арт», С., 2006