Razrabotki

Класификация на децата с умствената изостаналост

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Умствено изостанали ученици
 2. Същност и класификация на умствената изостаналост
 3. Псохолого-педагогически особености на умствено изостаналите ученици.

Литература:

 1. Борисова, Т., Е. Котова, Книга за учителя по български език и литература, Булвест 2000, С., 2004.
 2. Божков, Г., Педагогически анализ на урока, С., 1990.
 3. Добрев, 3., Разграничаване на децата с временни задръжки от умствено изостаналите, С., 1979.
 4. Добрев, 3., Основи на олигофренопедагогиката, С., 1978.
 5. Добрев, 3., Константинова, И., Караджова, К., Пасков, П., Развитие и корекция на речта на учениците от помощно училище, С., 1992.
 6. Димитров, Д., Методика на обучението по математика в началните класове на помощното училище, Благоевград, 1999.
 7. Карагьозов, Ив., Умствена изостаналост и интелектуално развитие, Специална педагогика, юли, 1996.
 8. Карагьозов, Ив., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, ILL, 2000.
 9. Манова, А., Р. Рангелова, Книга за учителя по математика, Просвета, С., 2004.

10. Матанова, В., Психология на аномалното развитие, НЕМЕЗИДА, С, 2003.

 1. Рубинщайн, С., Психология на умствено изостаналия ученик, С., 1974
 2. Терзийска, П., Обучението по роден край и знания за природата и обществото, Б., 1999.
 3. Терзийска, П., Природният календар и неговото място при обучението по роден край в помощно училище, Специална педагогика, бр. 1, 1999.
 4. Терзийска, П., Груповата учебна работа по Роден край, Родинознание и Природознание. София, 1998.

Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П. и др., Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, частI.

 1. Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П. и др., Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, част