Razrabotki

Класификация на игрите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници 

Съдържание

  1. УВОД
  2. Класификация на игрите

2.1.      СЮЖЕТНО-РОЛЕВИ ИГРИ

2.2.      ДРАМАТИЗАЦИОННИ ИГРИ

2.3. СТРОИТЕЛНИ ИГРИ

2.4. ДИДАКТИЧНИ ИГРИ

2.5.      ВЕРБАЛНИ ИГРИ

2.6. ЗАБАВНИ ИГРИ

2.7. ИГРИ НА ОТКРИТО

2.8. КОМПЮТЪРНИ ИГРИ

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ: 

  1. Василева, Емилия. Детето в началното училище. София, изд. "Просвета", 2002 г.
  2. Витанова, Надежда. Играта на децата от предучилищна възраст. София, изд. "Просвета"
  3. Илиева, Анна. Автодидактични игри за детската градина. Благоевград, изд. "Неофит Рилски",
  4. Марулевска, Красимира. Проектно-баризана учебна дейност в началното училище. Благоевград, изд. "Неофит Рилски", 2009 г.
  5. Чилингирова, Люба и колектив. Дидактическите игри и упражнения по математика в началното училище. София, изд. "Просвета", 2002 г.
  6. McDonald, Scott.The Place of RPGs in Education.//mediacommons.org

http://mediacommons.org/fieldguide/question/what-roles-do-games-and-game-based-learning-play-classroom/response/place-rpgs-education