Razrabotki

Класификация на почвите по механичен състав. Значение на механичния състав на почвите

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание:

 1. I. Механичен състав (текстура) на почвите

1.Класификация на механичните елементи

 • с размер > 1 мм — камъни (слелет)
 • с размер 1–0,05 мм — пясък
 • с размер 0,05–0,001 мм — прах
 • с размер < 0,001 мм — ил (глина)
 • физичен пясък — агрегати > 0,01 мм
 • физична глина — агрегати < 0,01 мм

2.Класификация на почвите по механичен състав

3.Значение на механичния състав на почвите

 • при силно песъчливи почви
 • при силно глинести почви
 • при почви за отглеждане

Приложение

 1. Черноземи, средно и силно еродирани, средно песъкливо–глинести
  2. Черноземи, силно еродирани, леко песъкливо–глинести
  3. Средно излужени черноземи, нееродирани и слабо еродирани, средно песъкливо–глинести
  4. Силно излужени черноземи, нееродирани и слабо еродирани, средно песъкливо–глинести
  5. Делувиално–ливадни почви, мощни, тежко песъкливо–глинести