Razrabotki

Класификация на приходите в бюджета

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 1. 1. Въведение
 2. Видове бюджетни приходи
 3. Бюджетна класификация и бюджетно регулиране
 4. Класификация на приходите в бюджета

4.1.  Приходи в бюджета от данъци

4.2. Приходи в бюджета от мита

4.3. Приходи в бюджета от такси

 1. Характеристика на бюджета

Използвана литература:

 1. Ангелов А., Финансово право на НРБ, С., 1975 г.
 2. Грозданов, Б., „Финанси, ч. 1. Публични финанси. ВТ, 1997
 3. Кучев, С., „Финансово право” – Обща част”, С., 1998
 4. Кучев, С., „Финансово право” – Специална част”, С., 1999
 5. Стоянов, И, „Финансово право”, С., 2010
 6. Цакер, Кр. „Европейско право”. С., 1998