Razrabotki

Когнитивната възрастова периодизация на Ж. Пиаже. 2 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 2. Изложение
 1. Възрастова периодизация на психичното развитие според Жан Пиаже
 1. Теория за когнитивното развитие на Пиаже
 1. Стадиална теория за интелектуалното развитие на Ж. Пиаже
 1. Съвременни оценки на идеите на Ж. Пиаже

III. Заключение

Използвана литература:

 1. Борис Минчев. Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
 2. Десев, Л., Педагогическа психология : Психопедагогика. – 3 изд. –София: Аскони, 2003.
 3. Мутафова, М., „Рефлексивното Аз”, Университетско издателство „Неофит Рилски” , Бл., 2000.
 4. Стаматов, Р., Детска психология. В. Търново. 2000
 5. Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев, „Педагогическа психология”, Бл., 2007