Razrabotki

Колективна памет. Памет и история.

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание

  1. Колективна памет и история
  2. Идеята за ролята на паметта в културата
  3. Морис Халбвакс(1877-1945) – за колективната памет
  4. Разлика между колективна и историческа памет
  5. Ян Асман

Използвана литература:

  • Проф. Тодоров. Х- ФИЛОСОФИЯТА И ПАМЕТТА
  • Асман, Я., Културната памет,изд. ”Планета-3”, С., 2001 г.
  • Знеполски, Ив., История, разказ,памет, изд. „Дом на науките за човека и обществото”, С., 2001 г.
  • Халбвакс, М., Колективната памет, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996 г.