razrabotki

Командитно дружество с акции

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - курсова работа

Съдържание:

1.Определение

2.Образуване на КДА

3.Органи на управление

4.Прекратяване на КДА

Използвана литература:

  1. Илиева Р., Иванов.А, „Курс по търговско право“, Сиела – София, 2013г.
  2. Голева П., „Търговско право“, Фенея-София, 2009г.
  3. Стефанов Г., „Търговско право“, Абагар-Велико търново, 2001г,
  4. Таджер В., Герджиков О.,Стефанов Г.,Камелия К., Бузева Т., „Капиталови търговски дружества“, Труд и право-София, 2011г.
  5. Търгвоски закон, Сиби-2016г.