razrabotki.net

Компетентност на органите на НАП

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. 1. Компетентност на НАП
 2. Органи на управление на НАП
 3. 3. Роля и функции на държавния финансов контрол
 4. Изпълнение на задълженията на органите на НАП

         4.1.Публични финансови вземания установяват служители на Националната агенция за приходите

Литература:

 1. Закон за Националната агенция за приходите
 2. Официална страница на НАП;
 3. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1998
 4. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1999
 5. Атанасов, А., М. Динев, Г. Хаджийски и К. Донев. Стопански и финансов контрол в НР. София, Наука и изкуство, 1981
 6. Симеонов, О. Теоретични въпроси на контрола. София, М-8-М, 1997
 7. Динев, М. Контрол в социалното управление. София, Тракия-М, 1999
 8. Донев, К. и др. Теория на финансовия контрол. Варна, Наука и икономика, 2010