Razrabotki

Композиционно и пространствено изграждане на детската рисунка

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Композицията в изобразителното изкуство и в детската рисунка
  3. Пространството като изразно средство в детската рисунка

3.1. Периоди на пространственото възприемане изобразително отразяване

3.2. Изобразително диференциране в двуизмерна плоскост, отразяване на отношенията ниско-високо, ляво-дясно

  1. Изобразително диференциране на третото измерение в обемната форма, отразяване на отношенията близко-далеко

4.1. Истинско начало на пространствено изобразяване

Използвана литература:

  1. Бояджиева, Н., Възпитание чрез изкуството. С., 1994, 19-20.
  2. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005, 8.
  3. Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000, 231.