razrabotki

Композицията и жанровете в изобразителното изкуство. Методи и материали за композиция.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 15 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на понятието „композиция“
 3. Композицията в изобразителното изкуство и в детската рисунка
 4. Основни подходи при композицията в начална училищна възраст
  • Материали в композицията

Литература:

 1. Ангелова, Л., Теория и методика на Изобразителното изкуство. С., 2014
 2. Димчев, В. Изобразително изкуство. Методика. С. 1993.
 3. Дамянов, Б ., Георгиева, Т., Методика по изобразително изкуство работа с материали и техники, Пловдив, 2000.
 4. Димитров, Д. и колектив. Изобразително изкуство за първи клас. С., Просвета, 2006.
 5. Занков О., Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст , Просвета, 2005.