Razrabotki

Компютърни и информационни технологии в обучението

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

  1. I. УВОД
  2. II. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА РАЗРАБОТКАТА

1.1. Ролята на информационните технологии за повишаване ефективността на обучението.

1.1.1. Мотивиране на учебната дейност чрез използване на ИКТ

1.1.2.Интегриране на ИКТ в началния етап на основната образователна степен

1.1.3.Конструктивизмът в педагогиката

  1. 2. Педагогическа технология

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Бижков Г., Краевски В. Методология и методи на педагогическите изследвания УИ “Св. Кл. Охридски” С. 2002.
  2. Брънекова Д. Структуриране на образователна среда в специализиращата подготовка на учители по информатика и информационни технологии Тракийски университет ДИПКУ С.З. 2005.
  3. Илиева В., Иванов И. Типова учебна програма. Работа с компютри и информационни технологии за І - ІV клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението С. 2007.
  4. Пенин Р., Кушева Р. Учебник и учебна тетрадка по Човекът и обществото за ІV клас Булвест 2000 С. 2007.
  5. Пейчева Р. Мотивация на учебната дейност чрез ИКТ Лекционен курс 2004.
  6. Старчева В. Работа с текстова информация. Помагало за начални учители Тракийски университет ДИПКУ С.З. 2006.