Razrabotki

Комуникативни нарушения при неврологоични увреди при деца и възрастни- Афазии

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници

Съдържание:

Първа глава. Теоретична част.                                                     

Втора глава. Описание на изследването                                      

Трета глава. Анализ на получените резултати                             

Извод                                                                                   

Използвана литература                                                                

Приложения      

Използвана литература:

  1. Асенова, И, (2009). Невропсихология, Благоевград, стр. 33, 172-188
  2. MKB10
  3. Ценова, Ц (2012), Основи на логопедията, София, стр. 240
  4. Ценова, Ц (2017), Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, София, стр. 131-138.
  5. MS скрининг тест за афазия
  6. https://www.asha.org/public/speech/disorders/aphasia/