Razrabotki

Комуникативни умения в работата на медицинската сестра

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Същност на комуникацията
  2. Същност на сестринската професия
  3. Общ психотерапевтичен подход в обгрижването
  4. Бариери в медицинската комуникация
  5. Комуникативни умения на медицинската сестра - вербална и невербална комуникация
  6. Заключение

Използвана литература:

  1. Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
  2. Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи, Варна, 2013
  3. Попов Г.: Психопаголигин, феноменология, методология. Варна. „Стено", 2012
  4. Тачева, В., Комуникативни умения в медицинската практика. Варна, 2014