Razrabotki

Комуникативни умения в работата на медицинската сестра. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание

  1. Комуникация - същност, видове
  2. Професионална комуникация между медицинската сестра и болен
  3. Невербална комуникация
  4. Вербална комуникация
  5. Заключение

 

Използвана литература:

  1. Бончева Ив.: Психологична психотерапия. Психртерапевтична компетентност., Варна, Славена, 2013.
  2. Попов Г.: Психопаголигин, феноменология, методология. Варна. „Стено", 2012
  3. Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
  4. Мухина, С. А., И. И. Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи/ Плевен, 2006