Razrabotki

Комуникационната парадигма на Харолд Ласуел

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Комуникационната парадигма на Харолд Ласуел
  2. Концепцията за комуникация – концепция за потреблението
  3. Модел на социалната комуникация на Харолд Ласуел
  4. Модел на Х. Ласуел
  5. Заключение

Библиографска справка:

  • Лотман, Ю., Култура и цивилизация, Изд.Наука и изкуство, С, 1992.
  • Ласуел, Х., Шрам, У., де Фльор, М., Робъртс, Д., Маккуейл, Д., Комуникацията, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, С,1992.
  • Пейчева, Д., Масмдийното въздействие, Благоевград, 2013.