razrabotki

Комуникационна политика на фирма APPLE

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - курсова работа

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

  1. Историческо развитие на рекламата.
  2. Икономически функции на рекламата
  3. Рекламата като комуникационна система
  4. Комуникационна политика на фирма Apple
  5. Комуникационна политика на Apple

Заключение

Използвана литература

  1. Боева, Б., Международен маркетинг, С., 1996 г.
  2. Каракашева, Л., Международен маркетинг, ИК”Люрен”, С., 2000 г.
  3. Найденов, Н., Международен маркетинг, С., 1999 г.
  4. www.apple.com/bg/ -
  5. bg.wikipedia.org/wiki/