Razrabotki

Комуникацията като процес

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Същност на понятието „комуникация“
 3. Вербална и невербална комуникация
 4. Същност на невербална комуникация
 5. Същност на вербалната комуникация
 6. Вербално и невербално поведение като основни компоненти на комуникацията
 7. Функции на невербалната комуникация
  • Невербални прегради
 8. Заключение

Използвана литература:

 • Андреева, Людмила. Социално познание и междуличностно взаимодействие. С., Лик, 1999.
 • Буркарт, Роланд. Наука за комуникацията. Велико Търново: ПИК, 2000.
 • Евтимова, Ан., Ефективната невербална комуникация. София, 2011.
 • Паунов, М., Организационно поведение. София, 1999.
 • Пейчева, Д. Публични комуникации – теоретични основи, историческо развитие и управление на процесите.
 • Пийз А., Гарнър А., ”Езикът на тялото - Скритият смисъл на думите”, София, Сиела, 
 • Райков, З. Технологиия и техника на публичната комуникация. София., 2001.
 • Милер, Ж., Как да комуникираме, София 2002.
 • Стойков, Л., Пачева, В., „Връзки на обществеността и бизнес комуникации“, С., 2005.
 • Социлова, Т., Езикът на тялото“, списание „Инсайт“ бр.6/2005.