Razrabotki

Комуникацията – същност, приложение в сестринската практика

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

  1. Същност на комуникацията в сестринската практика
  2. Комуникативни умения в работата на медицинската сестра
  3. Процес и правила на комуникацията между медицинската сестра и пациент
  4. Комуникативни функции на медицинската сестра
  5. Заключение

Литература:

1) Бончева Ив.: Психологична психотерапия. Психртерапевтична компетентност., Варна, Славена, 2013.

2) Попов Г.: Психопаголигин, феноменология, методология. Варна. „Стено", 2012

3) Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005

4) Мухина, С. А., И. И. Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи/ Плевен, 2006