Razrabotki

Комуникация и връзки с обществеността

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Определение на комуникацията
  2. Източник на комуникацията
  3. Цел и ефект на комуникацията
  4. Обратна връзка
  5. Взаимодействие на елементите на комуникацията в обществото
  6. Вътрешна комуникация в бизнес средата
  7. Първични и вторични групи

Литература:

            Братанов, Пл., „Функционалност на социалната комуникация”, Университетско издателство, София

Стойков, Л., Пачева, В., «Връзки на обществеността и бизнес комуникации», С., 2005