Razrabotki

Комуникация и връзки с обществеността. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:  

  1. Комуникационна активност
  1. Предмет на комуникацията
  1. Получател (предназначение)
  1. Информационно излишество
  1. Основна схема на масово комуникационния процес
  1. Основна схема на комуникационния процес
  1. Култура

Литература:

  • Братанов, Пл., „Функционалност на социалната комуникация”, Университетско издателство „УНСС”, София, 2004.
  • Николов, Е. Философия на комуникацията, С., 1988
  • Пекачев, В. Комуникация и социално развитие, сп. Проблеми на културата, бр.1, С., 1984