razrabotki

Комуникация и комуникативни бариери

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност на комуникацията
  2. Етапи на комуникирането – надеждност и бариери при комуникиране

2.1. Базови понятия – информация, общуване, комуникация

         2.1.1. Информацията

         2.1.2. Об­щу­ва­не­

2.1.3. Ко­му­ни­ки­ра­не­то е ед­на от фор­ми­те на об­щу­ва­не­то

  1. Цел, същност, значимост на комуникацията

3.1. Изисквания към комуникацията

  1. Комуникативни бариери
  2. Комуникационен консонанс и дисонанс

Използвана литература:

  1. Тодорина, Д. , “Култура на педагогическото общуване” , 2005г. Благоевград.
  2. Румен Стаматов, Борис Минчев, “Психология на човека” , Пловдив, 2003г.
  3. Шопова, Т., Култура и комуникация, Благоевград, 2001