Razrabotki

Комуникация между училището и семейството на ученика в началното училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Роля на учителя за добра комуникация в началното училище
 3. Комуникация между семейството и училището
 4. Форми на сътрудничество с родителите

4.1.   Традиционни форми. Видове

4.2 Нетрадиционни форми на сътрудничество с родителите

 1. Взаимодействие между учители, ученици и родители
 2. Модели на взаимодействие
 3. Заключение

Използвана литература:

 1. Димитрова, Г., Педагогически основи на общуването при възпитанието, С., Булвест 2000.
 2. Савова, Ж., Педагогическото общуване в обучението, С., Народна просвета, 1989.
 3. Циншлев, Т., Взаимоотношенията между учител и ученик, С Народна просвета, 1981.
 4. Гюрова, В., Игровите технологии като основа на позитивната педагогика за интегриране в средата, НБУ, 2003.
 5. Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета, 2008.