razrabotki

Конкурентноспособност на фирмите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

13 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Анализ на конкуренцията на фирмите
 3. Ценови анализ
 4. Конкурентна основа на стратегията
 5. Фактори, които оказват влияние за развитието на конкурентността на фирмите
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Димитров, Н., Стратегическо управление, Университетско издателство – Варна, 2001;
 2. Зафирова, Ц., Стратегическо управление, изд. „Наука и икономика” 2007;
 3. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство” ЕООД, 2008;
 4. Кудри, Дж., Бизнес стратегия, изд. „Класика и стил” ООД, 2005;
 5. Пехливанов, В., Кюрова.В., Курс по стокова и пласментна политика. Издателство „ГАЛИКА“, София, 2013.