razrabotki

Консултиране – класен ръководител

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Функции на учителя като възпитател и класен ръководител
  1. Имидж на класния ръководител
  1. Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на ученици и родители
  1. Консултиране на класния ръководител

 

Литература:

  • Жекова, Ст., „Психология на учителя”, Педагогика, С., 2003г.
  • Балкански, П., Училищен мениджмънт, Кн.2,София, 2001г.
  • Михайлов, М., Психична готовност за учителската професия, София, 2000 г.
  • Митрополитски М., Образование и  икономика, 2005 г.