razrabotki

Консултиране на лица със специално образователни потребности (СОП)

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание

 1. Увод
 2. Професионална помощ на консултирането
 3. Деца със специални образователни потребности – СОП
 4. Консултиране на лица със СОП
  • Основни функции на консултанта
  • Специфични задачи на консултанта
 5. Заключение

Литература:

 1. Кратък справочник по международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия. София, 2003.
 2. Люцканова, Е. Специфични обучителни трудности и последствията от тях, 2004.
 3. Тополска, Е. Изкуството в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности. – В: Изкуството и интеграцията на деца със специални образователни потребности. София, СВЕТОВИТ, 2009.
 4. Тополска, Е. Педагогическа подкрепа за ученици с хиперактивно поведение и дефицит на внимание. Целодневно обучение, 2012, № 2.