razrabotki

Консултиране на родители

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

1. Въведение

2. Работа на консултантите с родителити

3. Родители с психотична структура на психично функциониране

4. Консултативни работа за родителите

5. Паралелна работа за родители - напътстване на родители

6. Заключение

Литература:

  1. Бъчева, С., Типове семейства, според характера на семейните отношения и възпитанието  на детето в тях, Годишник на   СУ  „Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, София, 2011, с 63-84
  2. Искрев, Д., Целеви параметри на индивидуалното консултиране в училище, Стара Загора, 2008
  3. Карагяурова, Д., Просоциалното поведение като междуличностно отношение, Стено, Варна, 2010
  4. Петкова, М., Р. Божинова, Проблемът за семейното партниране в аспекта на личностната регулация на поведението, Психологични изследвания, 1,  2014, с.  17-26
  5. Петкова, П., Кр. Иванов, Психологично консултиране, ВСУ, Варна, 2012
  6. Циркова, Д., Психологическо консултиране на деца, юноши и родители. Издател. Център за психологична подкрепа. 2007